بیمه پاسارگاد (1997)

تذکر کتبی بیمه مرکزی به ۶ شرکت بیمه
نویسنده : علی نادری - ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٩
 

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ۶ شرکت بیمه ای به علت تأخیر در محاسبه و ارسال توانگری مالی سال ۱۳۹۲ تذکر کتبی داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، شرکت های بیمه ایران، آسیا، سینا، توسعه، تعاون و دی به علت تأخیر در ارائه گزار ش تفصیلی محاسبات نسبت توانگری مالی سال ۱۳۹۲ اخطار گرفتند و به آنها اعلام شد اگر تا ظرف یک هفته کاری این گزارش را به بیمه مرکزی ارسال نکنند، با آنها طبق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

بر اساس مقررات توانگری مالی، شرکت های بیمه موظفند میزان توانگری مالی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی محاسبه و به بیمه مرکزی جهت تایید ارسال کنند


 
 
اخطار بیمه مرکزی به شش شرکت بیمه ای
نویسنده : علی نادری - ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٩
 
تذکر کتبی بیمه مرکزی به ۶ شرکت بیمه
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ۶ شرکت بیمه ای به علت تأخیر در محاسبه و ارسال توانگری مالی سال ۱۳۹۲ تذکر کتبی داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، شرکت های بیمه ایران، آسیا، سینا، توسعه، تعاون و دی به علت تأخیر در ارائه گزار ش تفصیلی محاسبات نسبت توانگری مالی سال ۱۳۹۲ اخطار گرفتند و به آنها اعلام شد اگر تا ظرف یک هفته کاری این گزارش را به بیمه مرکزی ارسال نکنند، با آنها طبق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.
بر اساس مقررات توانگری مالی، شرکت های بیمه موظفند میزان توانگری مالی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی محاسبه و به بیمه مرکزی جهت تایید ارسال کنند .

 

 
 
شش شرکت بیمه به دلیل تخلف آئین نامه ای جریمه شدند
نویسنده : علی نادری - ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٠
 
شش شرکت بیمه به دلیل تخلف آئین نامه ای جریمه شدند
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ سلامت بازار و جلوگیری از رقابت های ناسالم در ریسک های بزرگ بیمه ای، شرکت های بیمه ایران، البرز، دانا، پارسیان، رازی و سینا را جریمه کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، بر اساس بررسی های نظارتی بیمه مرکزی، این شرکت ها به دلیل رعایت نکردن مجوزهای نرخ و شرایط هنگام صدور بیمه نامه و یا استعلام نکردن مجوز نرخ و شرایط از بیمه مرکزی شامل جرائم آئین نامه شماره ۷۶ شورای عالی بیمه از جمله"عدم پرداخت کارمزد بیمه های اتکایی"،"عدم پرداخت خسارت سهم اتکایی بیمه مرکزی" و "صدور تذکر" شدند.
بر اساس مفاد ماده (۶) آئین نامه شماره ۷۶ مصوب شورای عالی بیمه، موسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه نامه هایی که تعهدات/ سرمایه آنها بیش از مبالغ مندرج در آئین نامه مذکور است، موافقت بیمه مرکزی را در مورد نرخ و شرایط اخذ کنند. در صورت عدم اجرای مفاد این آئین نامه توسط هر یک از موسسات بیمه، بیمه مرکزی می تواند یک یا چند جریمه مقرر در ماده (۱۹) آئین نامه مذکور را در مورد شرکت های بیمه متخلف اعمال نماید.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بیمه ای را در دستور کار جدی خود قرار داده است.