بیمه پاسارگاد (1997)

امار فروش وپرتفوی کد1997 غلی نادری
نویسنده : علی نادری - ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱٥
 
 
   
                 
 
حق بیمه خالص
حق بیمه الحاقیه برگشتی
تعداد الحاقیه برگشتی
حق بیمه الحاقیه اضافی
تعداد الحاقیه اضافی
حق بیمه
تعداد
سال
 
935,033,444
3
3
0
0
935,248,944
1,516
1389
 
10,697,477,939
0
0
28,163,000
4
10,669,314,939
4,488
1390
 
25,270,918,523
2
2
18,732,592
19
25,253,201,931
5,821
1391
 
46,830,084,643
4
4
2,674,979
7
46,838,045,764
8,071
1392
 
64,999,094,393
7
7
15,563,079
4
64,990,538,146
6,172
1393
 
148,732,608,942
16
16
65,133,650
34
148,686,349,724
26,068
جمع کل