بیمه پاسارگاد (1997)

پرتفوی فروش 1997
نویسنده : علی نادری - ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢٥
 
 
   این پرتفوی یک نماینده بیمه پاسارگاد است که با برنامه ریزی وهوشمندانه در بازار ایران به راحتی بیمه عمر می فروشد . تمام نمایندگان بیمه پاسارگاد می توانند مثل اینگونه بفروشند اگر درست اموزش ببینند
   
                 
 
حق بیمه خالص
حق بیمه الحاقیه برگشتی
   
تعداد الحاقیه اضافی
حق بیمه
تعداد
سال
 
1,136,983,444
215,500
   
0
1,137,198,944
1,776
1389
 
10,744,754,318
1,870,543
   
11
10,714,784,167
4,599
1390
 
25,143,208,523
1,016,000
   
19
25,125,491,931
5,821
1391
 
46,836,263,893
10,636,100
   
7
46,844,225,014
8,071
1392
 
69,674,680,965
7,006,832
   
4
69,666,124,718
6,537
1393
 
30,913,874,263
0
   
1
30,912,365,778
2,054
1394
 
184,449,765,406
20,744,975
   
42
184,400,190,552
28,858
جمع کل