موفقیت مابین شکست و پیروزی نیست بلکه موفیت پس از عبور از عبور از شکست است

??هرگز تسلیم نشوید ??وقتی مشکلی رخ می دهد ??وقتی جاده سربالایی است ??وقتی پول کم و بدهی زیاد است ??وقتی دلت می خواهد لبخند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید
آذر 96
2 پست
آبان 96
3 پست
شهریور 96
3 پست
مرداد 96
10 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
6 پست
مرداد 94
6 پست
تیر 94
9 پست
خرداد 94
10 پست
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
11 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
11 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
9 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
8 پست
دی 92
7 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
19 پست
بهمن 91
20 پست
دی 91
9 پست
آذر 91
20 پست
آبان 91
10 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
14 پست
مرداد 91
18 پست
تیر 91
12 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
17 پست
دی 90
29 پست
آذر 90
38 پست
بیمه_نادری
128 پست
بیمه_مرکزی
139 پست
موفقیت
17 پست
بنز
1 پست
دانشگاه
1 پست
توسعه
1 پست
پرتفو
1 پست
سنهاب
1 پست
بورس
2 پست
استخدام
9 پست
آمازون
1 پست
موقیت
1 پست
بروس
1 پست
بیمه_ما
2 پست
بیمه_دی
1 پست
خلاقیت
3 پست
باربی
1 پست
شانس
1 پست
شیراز
1 پست
کاکو
1 پست
شیرازیها
1 پست
نادری
3 پست
شوماخر
1 پست
ارومیه
1 پست
ترازو
1 پست
mdrt
2 پست
انجمن_mdrt
2 پست
بیمه
2 پست
بوشهر
1 پست
ب
1 پست
عمر
1 پست
insurance
1 پست
naderi1997
1 پست
mr_fkharzadh
1 پست
وب_بخرش
1 پست
پول
1 پست
موفق_ها
1 پست
کازرون
1 پست
ناصرلشکر
2 پست
فرابورس
1 پست
محرم
1 پست
کاریابی
3 پست
جذی_نیرو
1 پست
ارتباطات
1 پست
ایشین_ری
1 پست
بیل_گیتس
5 پست
14 پست
عشق
2 پست
پاسارگاد
1 پست
معما
1 پست
مشتری
2 پست
اطلاعات
1 پست
عکس
1 پست
رایگان
1 پست
فروشنده
1 پست