سرمایه شرکت های بیمه

ارائه عملکرد برنامه افزایش سرمایه شرکت های بیمه غیردولتی به شورای عالی بیمه   بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای برنامه زمانبندی افزایش حداقل سرمایه موضوع مصوبه هیات وزیران، عملکرد شرکت های بیمه غیر دولتی مستقر در سرزمین اصلی را به شورای عالی بیمه ارائه کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه ضمن تاکید بر اجرای برنامه مصوب افزایش سرمایه، از شرکت های بیمه‌ای که افزایش سرمایه خود را طبق برنامه اجرا کرده‌اند تقدیر و بر اجرای کامل برنامه زمانبندی مصوب تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، شورای عالی بیمه همچنین مقرر کرد شرکت‌های بیمه‌ای که افزایش سرمایه خود را مطابق برنامه زمانبندی اجرا نکرده‌اند اگر تا پایان سال ۱۳۹۵ افزایش سرمایه خود را ثبت نکنند، مطابق با قوانین و مقررات با محدودیت فعالیت مواجه خواهند شد.
شورای عالی بیمه همچنین از اقدام شرکت های بیمه پارسیان، البرز، اتکائی ایرانیان، پاسارگاد، کارآفرین و کوثر در افزایش سرمایه قدردانی و اعلام کرده است که اگر شرکت های بیمه میهن، نوین و سینا بر اساس سطح توانگری تا پایان سال ۱۳۹۴ اقدام به ثبت افزایش سرمایه مطابق با برنامه زمان‌بندی نکنند، بر اساس گزارش بیمه مرکزی تصمیم قانونی لازم اتخاذ خواهد شد. طبق این گزارش، سایر شرکت های بیمه مشمول مصوبه هیات وزیران موظف به اجرای کامل برنامه افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۳۹۵ شده اند.
جدول زیر آخرین وضعیت و مقدار افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه در مقایسه با زمانبندی افزایش سرمایه مصوب شورای عالی بیمه را نشان می‌دهد:
* توضیح: سرمایه فعلی شرکت مندرج در ستون اول،  سرمایه شرکت های بیمه را که تاکنون به ثبت رسیده است نشان می‌دهد.
 
/ 0 نظر / 74 بازدید