دومینوی سقوط با نرخ شکنی در بیمه شخص ثالث

دومینوی سقوط با نرخ شکنی در بیمه شخص ثالث

نگاهی به روند رسیدگی پرونده های خسارت شخص ثالث دربیمه پاسارگاد

 

هرچند با نزدیک شدن به پایان سال ماراتن شرکت های بیمه در اعمال تخفیف های رقابتی بیمه شخص ثالث فزونی گرفته است  تا شاید با جذب حق بیمه بیشتر تا پایان سال تغییری در جایگاه رده بندی میان شرکت های بیمه حاصل  و کمبود نقدینگی شان را حل کنند، اما برخی از کارشناسان این رقابت را به دومینوی سقوط با نرخ شکنی در بیمه شخص ثالث تشبیه کرده اند. زیرا صدوربیمه نامه آغازراه است و بیمه گران باید آماده ایفای تعهدات خود ازروزبعد ازصدوربیمه نامه باشند.

حمید عبدالحسین حریری مدیرکل بیمه های اموال پاسارگاد دراین خصوص گفت: نرخ شکنی در بیمه شخص ثالث از یک سو موجب رضایت مندی آنی بیمه گذاران و درعین حال رضایت شبکه فروش می شود اما تبعات و اثرات آن در میان مدت بسیار مخرب است.

حریری با اشاره به اینکه عدم دستیابی به حق بیمه متناسب با ریسک که مقدار و مبلغ آن همواره ثابت می باشد موجب بر هم خوردن توانایی شرکت های بیمه در ایفای تعهداتشان خواهد شد،افزود: نمونه های این اتفاق به صورت تأخیر یا استمهال در پرداخت خسارت زیان دیدگان و یا عجز در پرداخت خسارت به خصوص دیه زیان دیدگان ملاحظه می شود در بررسی و محاسبه خسارت آن دسته از زیان دیدگانی که در حادثه ای دچار صدمات شدید شده اند و دارای تعدد دیات می باشند، به اوج خود می رسد.

حریری درخصوص عملکرد بیمه پاسارگاد طی یک ماه و نیم گذشته در خسارت های بدنی که باید ظرف مدت کمتر از ۱۵روز بررسی و پرداخت شود ، توضیح داد: در این دوره ۵۶۰ فقره خسارت بدنی و ۲۳ مورد خسارت حوادث راننده مسبب اعلام شده مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت شد.

وی با بیان اینکه  برخی ازپرونده ها  از ویژگی خاص مانند تعدد زیان دیدگان یا تعدد دیات برای یک مصدوم برخوردار بوده اند، ادامه داد: به عنوان مثال یک دستگاه اتومبیل وانت نیسان مورد بیمه این شرکت در دومین روزفروردین ۹۳ به هنگام تردد در محور خوسف واقع در خراسان جنوبی به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با ورود به مسیرمخالف با یک دستگاه پراید تصادف کرد و مقصر شناخته شد در این حادثه راننده پراید و سه نفر از سرنشینان آن متأسفانه در دم فوت کردند؛ اما پس از صدور دادنامه و در مهلت کمتر از یک هفته مبلغ ۶ میلیارد ریال دیه متوفین تصویب و توسط شعبه بیرجند به وراث آنان پرداخت شد.

حریری درخصوص حادثه دیگری گفت: یک دستگاه تریلرکش بیمه شده این شرکت در اردیبهشت امسال در محور فرعی از جاده اهواز سربندر با تجاوز به چپ در پیچ جاده با یک دستگاه موتورسیکلت تصادف کرد و موجب فوت راکب و دو نفر ترک نشینان آن شد، پس از صدور دادنامه توسط مقام قضایی مقصر به آن اعتراض کرد اما در نتیجه دادگاه تجدید نظر ضمن رد اعتراض وی  با تأیید رأی ظرف کمتر از یک هفته خسارت دیه متوفین جمعاً به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال تصویب و توسط شعبه اهواز به اولیاءدم متوفین پرداخت شد.

مدیرکل بیمه های اموال پاسارگاد یادآورشد: راننده یک دستگاه سمند سواری که دارای بیمه نامه شخص ثالث بیمه پاسارگاد بود به همراه خانواده و بستگان در محور قوچان- مشهد به علت عدم توجه کافی به جلو با گاردریل و یک اصله تیر برق حاشیه معبر برخورد کردند و سه نفر از سرنشینان فوت و یک نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: پرونده مذکور پس از تکمیل با رعایت مصوبه هیأت وزیران در تعیین حداکثر تعهد شرکت در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر به مبلغ ۴میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال به اولیاءدم متوفین و مصدوم مورد موافقت قرار گرفته و توسط شعبه ساری ظرف کمتر از ده روز پرداخت شد.

حریری با یادآوری اینکه یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ در حین حمل ۱۱ نفر تبعه افغانی غیر مجاز در شب و با چراغ خاموش با یک دستگاه سواری پراید تصادف کرده و موجب فوت راننده و سرنشینان پراید می شود. خاطرنشان کرد: خسارت ناشی از فوت آنان مبلغ ۵میلیارد و۴۰ میلیون ریال پس از تصویب و با نظارت مدیریت منطقه خراسان پرداخت شد و دیه ناشی از فوت راننده مسبب حادثه نیز آماده پرداخت می باشد که با مراجعه اولیاءدم عملی خواهد شد.

به گفته حریری طی پرونده دیگری حادثه مربوط به یک دستگاه سواری پراید مورد بیمه این شرکت که در آذر ماه سال ۱۳۹۲ به هنگام تردد در محور دامغان- سمنان به علت عدم توجه به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه واژگون و موجب مصدومیت دو نفر سرنشینان داخل وسیله نقلیه می شود. یکی از سرنشینان به لحاظ شدت مصدومیت دارای طول درمان بود که موجب اطاله دادرسی شده و در نهایت دیه صدمات وی ۳۱۲ نفر شتر (سه دیه کامل + ۱۲ صدم دیه کامل) تعیین و با احتساب علی الحساب های پرداخت شده قبلی (موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح بیمه شخص ثالث) مجموع دیه مصدوم مبلغ ۴/۰۴۸/۶۷۵/۰۰۰ ریال تعیین و به مصدومین پرداخت شد.

حریری با یادآوری اینکه در پرونده خسارت دیگری که در همین دوره رسیدگی شد یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ که بیمه نامه با پوشش تعهدات بدنی حداقل خریداری کرده بود افزود: با افزایش نرخ دیه در سال ۱۳۹۲ الحاقیه مربوطه را تهیه نکرده بودند در محور سپیدان-شیراز سه روز مانده به انقضاء بیمه نامه به علت تخطی از سرعت مطمئنه در سر پیچ واژگون شده ، راننده و سه نفر سرنشینان آن فوت  کردند.

وی ادامه داد: به لحاظ فوت راننده قرار موقوفی تعقیب صادر شده و با رعایت مهلت مندرج در آئین نامه مصوب هیأت وزیران ارزش ریالی دیه هر یک از متوفین مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین ولی با توجه با این امر که الحاقیه لازم برای مدت باقی مانده بیمه نامه در سال ۱۳۹۲ اخذ نشده بود با در نظر گرفتن تعهدات بیمه نامه مبلغ ۴میلیاردو۸۰ میلیون ریال در فاصله ۱۵ روز از تکمیل پرونده و اخذ مدارک اولیاءدم متوفین پرداخت شد.

به گفته مدیرکل بیمه های اموال بیمه پاسارگاد یک دستگاه پژو RD که بیمه نامه ای با پوشش حداقل یعنی دیه صدمات بدنی و فوت برای هر یک دیه کامل در هر حادثه و برای هر نفر تا مبلغ یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون  ریال دریافت کرده بود، روز بعد از بیمه یعنی در تاریخ ۱۲/۰۳/ ۱۳۹۱ با عابر پیاده تصادف کرده و این حادثه موجب مصدومیت شدید وی شد. پس از طی طول درمان و قطعیت صدمات عابر، دادنامه مربوطه در مهر ماه سال جاری صادر شد که میزان صدمات وارده به مصدوم معادل ۴۶۰ نفر شتر و بر اساس نرخ ریالی دیه در سال جاری حدود ۷ میلیارد ریال تعیین شد، که با توجه به بیمه نامه با تعهد حداقل طی دو مرحله بیش از پنج میلیارد و نهصد میلیون ریال تعدد دیات مصدوم پرداخت شد.

حریری ادامه داد: در نتیجه تصادف یک دستگاه اتومبیل پراید مورد بیمه شرکت با موتورسیکلت، راکب آن به شدت مصدوم و در حالت کما به مرکز درمانی در شیراز منتقل و پس از ۱۶ ماه مداوا و معالجه و خاتمه طول درمان، دیه مصدوم ۳۵۰ نفر شتر و به نرخ روز معادل پنج میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین و با توجه به این که بیمه نامه اتومبیل فاقد پوشش مازاد بود و با حداقل تعهدات خریداری شده بود در نتیجه چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال حداکثر تعهد بیمه گر ظرف ۲۰ روز از تکمیل پرونده، پرداخت شد.

منبع : سایت بیمه پاسارگاد 
/ 5 نظر / 72 بازدید
مونوبلاگ

قوي ترين سيستم وبلاگدهي رايگان ايراني راه اندازي شد!! با ساخت وبلاگ در سيستم مونوبلاگ به صورت رايگان در صفحه اول گوگل قرار خواهيد گرفت و بازديد فوق العاده بالايي خواهيد داشت.... همين حالا به جمع مونوبلاگي ها بپيونديد براي ثبت وبلاگ به آدرس زير مراجعه کنيد www.monoblog.ir

Filtershekans

سلام. وبلاگ زيبايي داري. خوشحال ميشم به منم سر بزني!

<<<<<< hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد با تشکر[گل] [گل]

<<<<<< hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد با تشکر[گل] [گل]

اميد

سلام. خوبي؟ ميخواي به زبان انگليسي مسلط بشي؟ خيلي راحته. بيا خودت ببين http://s4you.ir/1/9QXiu