اهداء لوح تقدیر به بیمه پاسارگاد به عنوان سازمان سلامت محور

شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس رای هیات داوران دبیرخانه جایزه سال بقراط در اولین همایش ملی «سلامت، بیمه و بانک»، به عنوان سازمان سلامت محور موفق به دریافت لوح تقدیر شد.

بر اساس گزارش های دریافتی، همایش ملی «سلامت، بیمه و بانک» با همت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت و همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بیمه سلامت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری برخی نهادهای علمی و صنفی روز  هشتم بهمن ماه در مرکز همایش های دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار گردید. این همایش با هدف بررسی مولفه های اجتماعی در حوزه سلامت، بیمه و بانک، با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه های مرتبط با سلامت، جامعه و اقتصاد برگزار شد.

گفتنی است، این همایش ملی با چهار محور اصلی از جمله فرصت ها و چالش های نظام یکپارچه بیمه سلامت ایران، وضعیت شرکت های بیمه و خدمات بیمه ای در حوزه های بیمه مکمل و وابسته، پزشکان و نظام یکپارچه بیمه سلامت ایران و در نهایت نظام بانکی کشور و راهکارهای تامین منابع توسعه بیمه سلامت ایران برگزار شده است.

همچنین ارزیابی سازمان ها و نهادهای سلامت محور از طریق میزان اثرگذاری آنان در هفت محور مرتبط با امر خدمات سلامت بر اساس معیارهای تلاش در جهت ارتقاء آگاهی عمومی و تخصصی و فرهنگ سازی سلامت، خلاقیت و نوآوری و عرضه شیوه ها و روشهای جدید و توسعه خدمات سلامت، ارائه دیدگاه ها و نظریه های جدید راه کارهای علمی اثربخش، طراحی و توسعه روشها و سیستم های موفق در زمینه های گوناگون مدیریتی، طراحی و برقراری سیستم های ارزیابی، همکاری در آموزش و ارتقاء سطح مهارتهای نظام سلامت، مشارکت سازمانی در زمینه هایی از صنایع و خدمات در راستای کاربرد سلامت، هدایت اجرائی فکرهای توسعه و پیشرفت نظام سلامت، تلاش در جهت استقرار برنامه های سلامت و تندرستی در کارخانجات تولیدی و توسعه آزمایشگاه ها، حمایت از موازین حرفه ای و نیازهای منابع انسانی در بخش هایی از جامعه سلامت، فعالیت های علمی در راستای توسعه کاربردی اصول و مبانی یا فنون کیفیت عضویت گروه های تحقیقاتی و مطالعات کاربردی و زمینه سازی استقرار طرحهای کاربردی نوین و مشارکت در فعالیت های بین المللی مرتبط با سلامت بررسی شد که شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان سازمان سلامت محور برگزیده و جایزه سال بقراط را دریافت نمود

/ 0 نظر / 6 بازدید