تاریخچه بیمه عمر در ایران

تاریخچه بیمه عمر در ایران فعالیت بیمه عمر در ایران توسط یک شرکت خارجی به نام ویکتوریا در سال 1314 آغاز گردید . شرکت مذکور پس از یکسال فعالیت حجم پورتفوی خود را که جمعا 150 بیمه نامه با سرمایه هشت میلیون و چهارصد هزار ریال بود به شرکت بیمه ایران واگذار نمود. اولین بیمه جمعی در برابر حوادث و خطرات در سال 1316 برای بنگاه انحصاری دخانیات ایران توسط شرکت بیمه ایران صادر گردید. و اولین بیمه نامه از نوع مختلط (عمر و پس انداز) متعلق به یک تاجر تبریزی به نام جابر صالح نیا با سرمایه 600 لیره انگلیسی می باشد. همچنین شرکت های بیمه ملی وسهامی بیمه امید بترتیب در سالهای 1336 و 1340 شروع به فعالیت نمودند

/ 0 نظر / 14 بازدید