تبریک 15 شعبان

چه خوش است اگر بمیرم به ره ولای مهدی 

                       سر و جان بها ندارد که کنم فدای مهدی
همه نقد هستی خود بدهم به صاحب جان    

                            که یکی دقیقه بینم رخ دلگشای مهدی

عید شعبان بر همه نمایندگان بیمه پاسارگاد به ویژه نمایندگان کد 1997 و همه ملت ایران مبارک باد

/ 0 نظر / 4 بازدید