مدران بیمه پاسارگاد

اعضای هیأت مدیره

جناب آقای معصوم ضمیری
نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

جناب آقای احمد شفیعی هنجنی
عضو هیات مدیره

جناب آقای پیروز باستانی
عضو هیأت مدیره و معاون مالی ،سرمایه گذاری و منابع انسانی

جناب آقای ابوالقاسم دباغ
عضو هیئت مدیره و معاون فنی

شرکت بانک پاسارگاد
رئیس هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ
عضو هیات مدیره (عضو علی البدل)

شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد
عضو هیات مدیره (عضو علی البدل)

 

مدیریت ها

جناب آقای فرامرز روحانی . . . . . . . . . . معاون مدیرعامل در امور مناطق، شعب و نمایندگان

جناب آقای حمید عبدالحسین حریری . . . . . مدیرکل بیمه های اموال
جناب آقای میرعلی مطهری . . . . . . . . . . . مدیرکل بیمه های اشخاص
جناب آقای سعید الفتی . . . . . . . . . . . . . .مدیر بیمه های مسئولیت و توسعه و برنامه ریزی جامع
سرکار خانم افسانه غانم . . . . . . . . . . . . .مدیر بیمه های آتش سوزی، مهندسی و ریسک های متنوع
سرکار خانم نسرین شیخ . . . . . . . . . . . . .مدیر بیمه های اتکائی
جناب آقای ایزدپناه یوسفی . . . . . . . . . . . مدیر بیمه های عمر زمانی، حادثه و درمان
سرکار خانم ویکتوریا خورسند . . . . . . . . . مدیر امور مالی
جناب آقای یوسف زلفی . . . . . . . . . . . . . مدیر سرمایه انسانی
جناب آقای حبیب اله پزشکی . . . . . . . . . .مدیر امور شعب و نمایندگان
جناب آقای جمشید نظری . . . . . . . . . . . . مدیر توسعه سیستم ها
جناب آقای عبدالوهاب جاذبی . . . . . . . . . مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
جناب آقای بهروز نیرومند راد . . . . . . . . . .مدیر بیمه های عمر و تامین آتیه

جناب آقای علی خلیل زاده . . . . . . . . . . .مدیر منطقه ۲
جناب آقای علیرضا میلانی زاده . . . . . . . .مدیر منطقه ۳
جناب آقای عبدالرضا کبیر . . . . . . . . . . . .مدیر منطقه ۴
جناب آقای ساسان منتظمی . . . . . . . . . مدیر منطقه ۵
جناب آقای عباس خورشیدی نازلو . . . . . . . . . . . . سرپرست منطقه ۶ و ۱۱

/ 0 نظر / 16 بازدید