تکنیکهای فروش بیمه عمر

داشتن­ اعتمادبه نفس رمز موفقیت در کلیه فعالیتهای اجتماعی وخصوصا بازاریابی است.یعنی اعتقاد داشتن به توانایی ها وفعالیتهای خویش .هنگامی که به بیمه عمری که برای مشتریان موضیح می دهیم ایمان وباور داشته باشیم به آنها می آموزیم که آینده را امروز ببینندوبرای داشتن آینده ای مطمئن وبا تکیه بر توضیحات قوی ومطمئن شما برای آینده برنامه ریزی نمایند.

هرچقدر در راستای افزایش اعتماد به نفس تمرین وممارست بیشتری داشته باشید دربازاریابی  وفروش بیمه قوی تروموفقترخواهید بود.

در هنگام توضیح بیمه عمربا آرامش وبدون استرس ویا اضطراب صحبت نمایید. گاهی برخی همکاران آنقدرتندو مسلسل وار توضیح می دهندکه بیمه گذار طفلک گیج ومبهوت شده ونقش فردی که کاملا متوجه شده را ادا می نماید. در این هنگام است که می گویداجازه بدید درموردش فکر کنم ویا می گوید حالا یک بروشور یا کاتالوگ که توضیحات رو نوشته بدین ببرم بخونم بعد خبرشو می دم.

این جمله یعنی بازاریاب محترم شما نتوانستید به من بیمه عمر بفروشید ویا میشه گفت یعنی

/ 0 نظر / 14 بازدید