شاخص امید به زندگی در ایران

به گزارش واحد مرکزی خبر محزون در جمع خبرنگاران افزود: شاخص امید به زندگی در کشور در سال ۹۰ در مناطق شهری برای مردان به ۷۰.۵ سال و برای زنان به ۷۳.۱۵ سال افزایش یافته است. وی گفت: در این مدت، امید به زندگی در مناطق روستایی نیز برای مردان به ۶۷.۹۸ سال و برای زنان ۶۹.۹ سال افزایش یافته است. محزون اضافه کرد: افزایش سطح آگاهی و تحصیلات، افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی و بهبود بهداشت و درمان در کشور از عوامل اصلی افزایش امید به زندگی در کشور است.
وی گفت: امید به زندگی در ۳۱ سال اخیر، به طور متوسط ۱۴.۵ سال افزایش یافته و از ۵۸.۵ به حدود ۷۲ سال رشد یافته است. مدیرکل دفتر آمار جمعیتی ثبت احوال کشور افزود: این رشد موجب شده است، توسعه انسانی کشور در رتبه بین المللی رشد قابل توجهی یابد و جزو کشورهای پیشرفته قرار گیرد. محزون در ادامه گفت: بر اساس آمار اعلام شده، جمعیت کشور حدود ۷۵ میلیون نفر است که بر این اساس، ۴۰ درصد جمعیت کشور در گروه سنی ۳۰ تا ۶۴ سال، ۳۳ درصد جمعیت کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال و ۴.۵ درصد جمعیت کشور در گروه ۶۵ سال به بالا قرار دارند و بقیه نیز در گروه جمعیتی زیر ۱۵ سال قرار دارد. وی افزود: ۲۴ درصد جمعیت کشور در گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارد که این گروه کسانی هستند که نیاز به بازار کار دارند و باید برای آنان برنامه ریزی دقیقی شود. مدیرکل دفتر آمار جمعیتی ثبت احوال کشور، میانگین سن جمعیت کشور را ۲۴ سال بیان کرد. محزون گفت: در ۹ ماه امسال، یک میلیون و ۳۵ هزار و ۸۴۸ نفر در کشور متولد شدند که از این تعداد ۵۳۱ هزار و ۳۸ نفر پسر و ۵۰۴ هزار و ۸۱۰ نفر دختر هستند. وی گفت: در ۵۰ سال اخیر جمعیت کشور ۴ برابر شده به طوری که از ۱۸.۹ میلیون نفر در سال ۳۵ به ۷۵ میلیون نفر در سال جاری رسیده است. محزون اضافه کرد: ۷۰ درصد جمعیت کشور در مناطق شهری و بقیه نیز در مناطق روستایی زندگی می کنند. مدیرکل دفتر آمار جمعیتی ثبت احوال کشور افزود: در این مدت ۲۵۱ هزار و ۱۳۲ نفر فوت کردند که از این تعداد ۱۴۲ هزار و ۹۸۱ نفر مرد و ۱۰۸ هزار و ۱۵۱ نفر زن بودند. محزون گفت: ۱۳.۸ درصد فوتی ها مربوط به افراد بالای ۸۵ سال است؛ مشکلات قلبی و ریوی، سرطان و تومورها مهمترین علل فوت بوده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید