نه بشنو و پولدار شو

تعین اهداف برمبنی نه شنیدن

گفتی دنبال نه شنیدن باشم ؟

با اطمینان کامل گفتم : بله درست است

چطور؟

خیلی ساده : به جایی اینکه اهدافت تعداد بله هایی است که بشنوی قراردهی . 

اهدافت رابرمبنای نه هایی قرار است بشنویی بگذار

فروشندگانی که بیشترین نه در هفته وماه میشنوند . فروشندگان برتر میشوند

شگفت انگیز از است

این شعار را سرلوحه کارت قرار بده از میخواهی شگفت انگیز شوی 

"نه بشنو پولدار شو"

روزی ده بار تکرار کن و عمل کن ونتیجه انرا ببینی

/ 0 نظر / 132 بازدید