طرح های جدید بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
     پس انداز طلایی+سرمایه گذاری مطمئن+تامین  آینده فرزندان+بازنشستگی بارفاه مالی+ دریاقت وام + پوشش از کارافتادگی+پوشش بیماریهای خاص+پوشش حادثه +  پوشش نقص عضو +پوشش هزینه های پزشکی + پوشش آتش سوزی منزل مسکونی+پوشش فوت وحادثه

         

طرح های جدید بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد تحقق آرزوها ورویاهای هر ایرانی آینده  نگری است.

شما چه آرزوهایی دارید؟

  • اگر پدر یا مادر هستیدومهمترین دغدغه شما آینده فرزندانتان است وآرزو داریدکه فرزندانتان در آینده دکتر  ، مهندس و . . . شوند  . شغل خوبی داشته باشند  . ازدواج کنند و خوشبخت گردند.
  • اگر جوانی هستید که آرزو ادامه تحصیل ، شغل عالی ، همسر دلخواه و . . . دارید
  • اگر می خواهید در زمان بازنشستگی با رفاه مالی  زندگی کنید واز زندگی لذت ببرید
  • و خلاصه اینکه اگر هر آرزوی دارید نگران نباشید طرح  های جدید بیمه عمروتامین آتیه پاسارگاد همه آرزو ها ورویاهای شما  را به واقعیت مبدل می کند

ü    طرح جدید بیمه عمر و تامین آتیه بزرگسالان

ü        مبلغ حق بیمه از 000/20 تومان تا 000/334 تومان ماهیانه یا سپرده گذاری .      

ü        مدت بیمه از 5 سال تا 30 سال 

مزایای طرح :

ü    دریافت اندوخته با سود  18 تا 20%

ü    دریافت وام تا 90% اندوخته با سود 4%  بدون ضامن ، بدون چک و سفته ، بدون تشریفات اداری ، به تکرار

ü    در صورت از کار افتادگی بیمه شده :

الف : معاف از پرداخت حق بیمه وبهره مندی از همه مزایا

ب: دریافت سرمایه نقص عضو معدل  1 .2. 3 برابر سرمایه بیمه عمر

ü    درصورت بروز حادثه و نقص عضو بیمه شده:

الف : دریافت سرمایه نقص عضو معادل 1.2.3 برابر سرمایه بیمه عمر

ب : دریافت هزینه های پزشکی معادل 5 تا 10 ٪ سرمایه حادثه

ü    دریافت هزینه بیماریهای خاص تاسقف 000/000/25 تومان برای هربیماری  و تا 5 بیماری 000/000/125 تومان

ü     پوشش آتش سوزی منزل مسکونی معادل 500 .750 . 1000 و 1500 برابر حق بیمه ماهانه

ü          در صورت فوت بیمه شده :

       الف – دریافت اندوخته با سود 18 تا 20٪

        ب – دریافت سرمایه فوت تا300 برابر حق بیمه ماهانه

        ج -    دریاف سرمایه حادثه  تا 900 برابر حق بیمه ماهانه                                                                                                                                              

مثال :    مزایا برای فردی  با 25 سال سن وپرداختهای ماهیانه 000/100 تومان ، 000/50 تومان و 000/20 تومان با 30سال بیمه نامه و10% افزایش حق بیمه در سالهای بعد بشرح ذیل می باشد  .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید