تخفیف 60% ثالث یک شرت بیمه ای

کد خبر: ۵۶۹۲۳
با وجود تمامی هشدار ها از سوی نهاد ناظر و همچنین کارشناسان صنعت بیمه ، شواهد از ارایه تخفیفات ۶۰درصدی یک بیمه خصوصی در صدور بیمه نامه برای اتوبوس های درون شهری و ناوگان حمل و نقل عمومی حکایت دارد.

به گزارش ریسک نیوز،از زمانی که بیمه مرکزی در بهمن ماه سال گذشته نسبت به ارائه تخفیفات بی رویه شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث هشدار داد ،حدود پنج ماه می گذرد ، طی این مدت بیمه مرکزی به اشکال مختلف بیمه گران را از رقابت بر سر نرخ حق بیمه زنهار داده است اماتداوم تخفیفات بی رویه شخص ثالث تا جایی ادامه یافت که حتی صدای آقای رییس کل را هم در آورد به طوریکه وقتی شرکت های بیمه به عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث اعتراض کردند امین ابرام بیمه گران در مسابقه تخفیف در ثالث را به یاد آنها آورد و گفت با وجود این تخفیفات اعتراض معنایی ندارد.

البته بر کسی پوشیده نیست که ارایه تخفیف در کنار ارزیابی ریسک بر اساس اصول فنی به عنوان یک ابزار تشویقی در همه جای دنیا وجود دارد اما تخفیفاتی که بدون ارزیابی ریسک و پر پایه کسب سهم بازار بیشتر با تکیه بر رقابت ناسالم باشد بدون تردید شیرینی کسب نقدینگی را در کوتاه مدت به تلخی نه چندان خوشایندی در بلند مدت بدل می کندو اینجاست که کارشناسان صنعت بیمه همگی متفق القول بر این اصل صحه می گذارند که رقابت بر سر نرخ حق بیمه در نهایت تیشه به ریشه شرکت های بیمه خواهد زد.

/ 0 نظر / 42 بازدید