شش شرکت بیمه به دلیل تخلف آئین نامه ای جریمه شدند

شش شرکت بیمه به دلیل تخلف آئین نامه ای جریمه شدند بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ سلامت بازار و جلوگیری از رقابت های ناسالم در ریسک های بزرگ بیمه ای، شرکت های بیمه ایران، البرز، دانا، پارسیان، رازی و سینا را جریمه کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، بر اساس بررسی های نظارتی بیمه مرکزی، این شرکت ها به دلیل رعایت نکردن مجوزهای نرخ و شرایط هنگام صدور بیمه نامه و یا استعلام نکردن مجوز نرخ و شرایط از بیمه مرکزی شامل جرائم آئین نامه شماره ۷۶ شورای عالی بیمه از جمله"عدم پرداخت کارمزد بیمه های اتکایی"،"عدم پرداخت خسارت سهم اتکایی بیمه مرکزی" و "صدور تذکر" شدند.
بر اساس مفاد ماده (۶) آئین نامه شماره ۷۶ مصوب شورای عالی بیمه، موسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه نامه هایی که تعهدات/ سرمایه آنها بیش از مبالغ مندرج در آئین نامه مذکور است، موافقت بیمه مرکزی را در مورد نرخ و شرایط اخذ کنند. در صورت عدم اجرای مفاد این آئین نامه توسط هر یک از موسسات بیمه، بیمه مرکزی می تواند یک یا چند جریمه مقرر در ماده (۱۹) آئین نامه مذکور را در مورد شرکت های بیمه متخلف اعمال نماید.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بیمه ای را در دستور کار جدی خود قرار داده است.

/ 1 نظر / 33 بازدید
علي

فساد بزرگ بیمه ماحصل نادیده گرفتن حقوق مظلومین چند سالی است که بحث فساد بزرگ بیمه تیتر اول بسیاری از روزنامه ها و جراید شنیداری ،نوشتاری و دیداری است و بحث داغ در محافل عمومی است که گاه و ناگاه بر سر زبانها می چرخد و انتظار محاکمه عاملان آن خواسته حق و مسلم ملت می باشد.اما در این بین افرادی هستند که توجه بیشتری هرچند با افسوس به این اخبار دارند و آن کسانی هستند که به نوعی حقوق مسلمشان پایمال گردیده و بعضا تعدادی از بازماندگان متوفیان و یا افراد مصدومی که احتمالا حقشان به نوعی نادیده گرفته شده ، با چشمان پر از اشک و یا بغضهای در گلو نظاره گر اخبار مربوطه می باشند .این در حالی است که قانونگذار با صراحت کامل سیاست و اهداف پیدایش صنعت بیمه که همانا جبران و حمایت از زیاندیدگان و خانواده های آنها و توزیع خسارات ناشی ازخطرات زندگی امروزی را در پرداخت دیات مختلف به یک فرد مصدوم در سوانح رانندگی را بیان داشته است که تا حدودی علاوه بر حمایتهای معنوی نیاز به حمایتهای مادی برای نگهداری و درمان این قبیل افراد می باشد و حال شرکتهای متمول بیمه که با تجمل گرایی ظاهری، شیک کردن ساختمانهای اداری متنوع و... روز به روز