خاطرات سردار شهید حاج عبدالله رودکی

جهت بازرسی دوره ای از مراکز نظامی ارتش و سپاه در شمال کشور از محل ستاد فرماندهی کل در چهارراه قصر سوار اتوبوس شدیم  تیمسار صیاد شیرازی که معاون بازرسی ستاد کل بودند بهمراه سردار رودکی هم بدون تشریفات در اتوبوس ما سوار شدند . اتوبوس ها حرکت ( دو اتوبوس ) کردند ما با دوستان مشغول صحبت بودیم قبل از سهروردی اتوبوس ت پشت چراغ قرمز  و پشت یک وانت وقف کرد با سبز شدن چراغ خودروها حرکت کردند ولی وانت جلو اتوبوس ما خاموش شد و اتوبوس ازحرکت جا ماند راننده وانت مانده بود که چه کار کند با یک چشم بر هم زدن صیاد شیرازی و حاج عبدالله رودکی پیاده شدند و در حالی که لباس نظامی بر تن داشتند وانت را هل دادند وبه کنار خیابان بردند وقتی که سوار اتوبوس شدند همه ما شرمنده شدیم واین اولین درس ما در این سفر بازرسی بود وانشاا... درس های بعدی تقدیم خواهد شد        علی نادری ندسا

/ 0 نظر / 80 بازدید