فزایش فروش با NLP- قسمت اول

1- مشتریان دیداری:
- آنها معمولا دنیا را بر اساس تصاویر درک می کنند و مهمترین حسشان حس بینایی است.
- در زمان فکر کردن بیشتر به سمت بالا (راست و چپ) نگاه می کنند که در بیشتر افراد راست دست نگاه کردن به بالا و چپ  خود نشانه یادآوری تصاویر دیده شده و نگاه کردن به بالا و راست خود به معنای ساختن تصاویر جدید است. معمولا سر این افراد در زمان فکر کردن به سمت بالاتمایل دارد و گاهی هم به روبرو خیره می شوند.
- دامنه کلمات آنها معمولا به حس بینایی ارتباط دارد.کلماتی همچون: ببین ، نگاه کن، شفاف ، مبهم ، روشن ، تاریک ، تیره ، چشم انداز، درخشان ، طلایی، بازتاب، انعکاس، افق،...
- بیشتر از عبارات و استعاره های تصویری استفاده می کنند: اگر ممکن است شفاف تر بیان کنید، من به دنبال چشم انداز تازه ای هستم ، به من نشان بدهید که چطور کار می کند، زیبایی از هر چیزی برای من مهم تراست، ببینید چطور می توانید به من کمک کنید ، ببینیم و تعریف کنیم ،...
- با توجه به اینکه سرعت تصاویر ذهنی شان زیاد تر از سرعت بیان آن تصاویر است معمولا تند حرف می زنند و گاهی بخشی از کلمات را کامل ادا نمی کنند تا به کلمه بعدی برسند و از تصاویر جا نمانند!.صدایشان نیز معمولا بلند است.ازدستهایشان هم به میزان زیادی برای توصیف گفته هایشان استفاده می کنند.
- معمولا از قسمت فوقانی قفسه سینه خود تنفس می کنند.
- حافظه شان شبیه دوربین عکاسی عمل می کند و تصاویر را به یاد می آورند.
 
ارائه محصول به مشتری دیداری :
- به جنبه های بصری محصول خود تاکید بیشتری داشته باشید.مثلا اگر می خواهید اتومبیلی به او بفروشید به رنگ و ظاهر و تمیزی آن اشاره کنید.
- از کلمات و عبارات بصری بیشتر استفاده کنید مثلا: "می بینید چقدرسریع کار می کنه" " بگذارید کمی شفاف تر توضیح بدم"
"تصور کنید که چقدربه نفعتونه که ازاین محصول استفاده کنید" "این یک فرصت طلاییه" " موضوع براتون روشنه؟" "با توجه به چشم اندازی که دارید خدمات ما می تونه کمکتون کنه"
-از حرکات دست خود برای توصیف دقیق تر و شکل سازی استفاده کنید.
- سرعت صحبت کردن خود را کمی تند تر کنید اما مختصر و مفید توضیح دهید.
- از ابزارهای کمکی بصری استفاده کنید مثل بروشور و کاتالوگ، ویدئو پروژکتور و تصاویر شرح محصول.
- به بسته بندی و ظاهرمحصول خود نیز توجه ویژه ای داشته باشید.
 
2- مشتریان شنیداری:
- آنها معمولا دنیا را بر اساس آنچه می شنوند درک می کنند و مهمترین حسشان حس شنوایی است.
-حرکت چشم آنها در زمان فکر کردن معمولا به سمت گوش ها و در خط میانی چشم حرکت می کند.دربیشتر افراد راست دست نگاه کردن به سمت گوش چپ به معنای یادآوری اصوات و نگاه کردن به سمت گوش راست به معنای ساختن اصوات جدید در ذهن است.
-دامنه کلمات آنها معمولا با حس شنوایی ارتباط دارد.کلماتی همچون: گوش کردن، شنیدن،گفتگو،ضرباهنگ،طنین،لحن،همصدایی،گوشزد کردن،حرف زدن، نجوا، فریاد،...
- بیشتر از عبارات و استعاره های مرتبط با حس شنوایی استفاده می کنند: لطفا ادامه بدهید دارم گوش می کنم، انگار زبان هم را می فهمیم، فروشنده قبلی دائم پرت و پلا می گفت، صدایی به من گفت که باید تصمیم دیگری بگیرم، مردم حرفهای زیادی درباره اش می زنند،همیشه به همکارم این مورد را گوشزد کرده ام، ...
- نسبت به دیداری ها آرامتر صحبت می کنند و صدای آنها ضرباهنگ منظم تری دارد.
- معمولا ازبخش میانی قفسه سینه تنفس می کنند.
- بیشتر از طریق شنیدن یاد می گیرند.
- خیلی وقتها موقع شنیدن سرشان را به یک طرف خم می کنند.
ارائه محصول به مشتری شنیداری:
-به جنبه های شنیداری تاکید بیشتری داشته باشید.مثلا اگر می خواهید اتومبیلی به او بفروشید به صدای موتور و اینکه مثل ساعت کار می کند اشاره کنید و یا به حرفهایی که سایر مشتریان در مورد محصول گفته اند استناد کنید.
-از کلمات و عبارات شنیداری برای توصیف استفاده کنید.مثلا:" فکر می کنم حرفمون یکیه" ، " یادمه یکی از مشتری ها در مورد این محصول می گفت..."،" مطمئنا براتون مهمه که دیگران در مورد این خرید چی بهتون می گن"، " با یه آهنگ یکنواخت کار می کنه"
- مطالب را با جزئیات بیشتری توضیح دهید.


3- مشتریان لمسی(یا حسی):
- آنها معمولا دنیا را بر اساس حس لامسه درک میکنند .
-اکثر آنها در زمان فکر کردن بیشتر به پایین و سمت راست خود نگاه می کنند(در بیشتر راست دست ها اینگونه است)
-دامنه کلمات آنها بیشتر به حس لامسه مرتبط است.کلماتی همچون: لمس کردن، حس کردن، سرد، زبر، خشن، استرس، فشار، تنش، رنج بردن، رسوخ کردن، محکم و استوار بودن، پافشاری، فونداسیون، ...
- بیشتر از عبارات و استعاره های لمسی و حسی استفاده می کنند:" از پس قضیه برمی آییم" ، " با تمام وجودم آن را احساس می کنم" ، " باید زیر پر و بال همدیگر را بگیریم" ، " آدم سرد مزاجی است" ، " شما برخورد گرمی دارید" ، " احساساتش جریحه دارشد" ، " کار با این دستگاه حس خوبی به من نمی دهد" ، " خشک کار می کند"
- از ناحیه انتهای ریه تنفس می کنند و به اصطلاح تنفس شکمی دارند.
- غالبا با صدایی عمیق و آهسته صحبت می کنند و کلمات را آرام و با حوصله و گاهی با مکث در بین آنها ادا می کنند.
- معمولا تمایل به لمس خود و یا طرف مقابل دارند.
  
ارائه محصول به مشتری لمسی:
-به جنبه های لمسی و حسی تاکید بیشتری داشته باشید.مثلا اگر می خواهید اتومبیلی به او بفروشید بگذارید روی صندلی بنشیند و آن را با تمام  وجودش حس کند و درمورد راحتی و آسایش آن توضیح دهید.
- سرعت صحبت کردن خود را کاهش دهید.
- از کلمات و عبارات لمسی و حسی استفاده کنید.مثلا" می تونید چیزی رو که می گم حس کنید؟" ، " نداشتن همچین بیمه ای دردسرهای خودش رو داره" ، " خیلی جون دار و محکمه" ، " دوامش خیلی زیاده"
- اجازه دهید محصول را از نزدیک لمس کند.

4- مشتریان شنیداری-منطقی:
- این گروه بعد ها توسط گسترش دهندگان NLPبه گروه بندی کانال های ترجیحی افزوده شد.
- این دسته مدت زمان بیشتری را نسبت به بقیه گروه ها به صحبت با خود می پردازند.
-حرکت چشم آنها معمولا به سمت پایین و چپ خود است که نشانه گفتگوی درونی است.
- برای واژه هایی که انتخاب می کنند اهمیت خاصی قائلند.
- بیشتر از کلماتی اینگونه استفاده می کنند: منطقی، تحلیل، اندازه گیری ، استدلال ، برداشت ، معقول ، تحقیق ، ارزیابی، تخمین ، انتقاد ، اطمینان ، سنجش،...
- بیشتر از عبارات و استعاره های مرتبط با منطق استفاده می کنند: " ترجیح می دهم درباره اش بیشتر فکر کنم" ، " به نظر منطقی می آید" ، " فکر می کنم حق با شماست" ، " حدس می زنم بتوانیم با هم معامله کنیم" ، ...
 
ارائه محصول به مشتری شنیداری – منطقی:
-به جنبه های منطقی و منفعت های حاصله تاکید بیشتری داشته باشید.مثلا اگر می خواهید اتومبیلی به او بفروشید آن را با اتومبیل های دیگر مقایسه کنید و به مزایای موجود تکیه کنید.
- از کلمات و عبارات مرتبط با استدلال و منطق استفاده کنید:" طبق آمارهای موجود،استفاده از این محصول می تونه 30 درصد مصرف برق رو پایین بیاره" ، " منفعتی که از بیمه عمر ما براتون حاصل میشه اینه که..." ، " اگه با یه 2،2تا،4تای ساده پیش بریم متوجه می شیم که این محصول می تونه..." ، ...
- از آمار و مستندات و نتایج تحقیقات برای متقاعدسازی وی بیشتر استفاده کنید.

البته خصوصیات برشمرده شده حالت کلیشه ای دارند و ممکن است در بسیاری از مواقع با مدلهای کاملا همخوان روبرو نشوید و از طرفی مدلهای ترکیبی هم وجود دارند ولی به هر حال توجه به این نکات به شما سرنخ هایی می دهد که کمک می کند تا با شیوه ادراک مشتری خود بیشتر آشنا شده و خود را با آن هماهنگ کنید.
باز هم یادآوری می کنم که همه مشتریان شما از همه حواس خود استفاده می کنند اما معمولا یکی از این حواس برایشان ارجحیت دارد که یک فروشنده حرفه ای باید هوشیارانه از آن بهترین بهره برداری را نموده و نفوذ و اثربخشی خود را افزایش دهد.
آرزو می کنم هر روز در کسب و کار خود موفق ترباشید،هوشمندانه ترکارکنید و بیشتر درآمد کسب کنید.
 

/ 0 نظر / 14 بازدید