حمایت بیمه مرکزی از بیمه عمر

بیمه مرکزی از طرح های جدید برای توسعه بیمه های زندگی حمایت می کند بازار بیمه های زندگی در کشور "بکر" است و بیمه مرکزی از ارائه طرح های جدید برای پوشش این بازار استقبال می کند.

  به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این مطلب در جمع مدیران ارشد صنعت بیمه گفت: علاوه بر فعالیت شرکت های بیمه، پژوهشکده بیمه هم باید برنامه ریزی های لازم را برای یافتن راهکارهای منطقی و علمی به منظور توسعه بیمه های زندگی در کشور انجام دهد.
سید محمد کریمی با اشاره به نرخ ۷۲ سالگی امید به زندگی در کشور ایران و مقایسه آن با نرخ ۱۰۵ سال در کشور های پیشرفته، از توجه به بیمه و مفهوم آسایش و آرامش به عنوان یکی از عناصر افزایش امید به زندگی در دنیا  یادکرد.
وی در  بخش دیگری از سخنانش از تقویت دانش اکچوئری به عنوان یکی از محورهای مهم صنعت بیمه نام برد و بر توجه جدی به مقوله آموزش از طریق آموزش شبکه فروش، ارتباط با داشگاهها و مراکز آموزش عالی و آموزش نیروهای انسانی شاغل در این صنعت تاکید کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به این موضوع که توانگری مالی شرکت های بیمه بدون نظارت جدی بر شرکت ها امکان پذیر نیست، تصریح کرد برای  اعمال این موضوع می توان از همه اهرم های عملیاتی و مقررارتی  بهره گیری کرد.
سید محمد کریمی،  ارائه گزارش های مربوط به تغییرات شرکت های بیمه به نهادهای نظارتی و دولتی را از مهمترین  برنامه‌های بیمه مرکزی دانست و بر انعکاس گزارش های مرتبط به وزارتخانه، ستاد ویژه تحریم و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری تاکید کرد.
وی با ظریف خواندن بخش سرمایه گذاری در شرکت های بیمه و بخش های مختلف این صنعت، از بازدهی سرمایه در این سرمایه گذاری ها به عنوان محور اصلی فعالیت در این عرصه نام برد و تاکید کرد که سرمایه گذاری یکی از بخش های اصلی است که بیمه مرکزی  به عنوان نهاد حاکمیتی دولت در صنعت بیمه باید به آن توجه اساسی داشته باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به موفقیت های بدست آمده بیمه ای کشور در سال گذشته گفت: معمولا در شرایط بد اقتصادی مراجعه برای تهیه بیمه نامه در همه جای دنیا کاهش می یابد اما تلاش و کوشش فعالان صنعت بیمه و بخصوص بیمه مرکزی در کشور نشان داد که می توان در این شرایط هم توجه مردم را به مفهوم بیمه جلب کرد

/ 0 نظر / 3 بازدید