بیمه عمر وتامین اتیه به روش سپرده گذاری

معرفی طرح :
دراین بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه علاوه برتامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز خواهند داشت .
بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود ،طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورداستقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد .
بیمه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بیمه ،اولا"بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می کند و ثانیا" مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید و نرخ سود آن سرمایه گذاری را تا حد نرخ بهره فنی تضمین می نمایدو چنانچه سودبیشتری از محل سرمایه گذاری بدست آورد بخش عمده از آن را به عنوان مشارکتدر منافع به بیمه گذار می دهد .
.
هدف از ارائه طرح :
بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی ،حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد .با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه بااین مشکل مواجه هستند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه در صورت حیات میتواند تامین کننده سرمایه ای یکجا در سنین بالا بوده و تاثیر مهمی درافزایش قدرت خرید افراد در دوران بازنشستگی خواهد داشت .
  • مزایای طرح :
۱-در این بیمه نامه سرمایه بیمه عمر ضریبی از میزان قدرت پرداخت حق بیمه،بیمه گذار در ماهخواهد بود .این ضریب می تواند ۶۰،۱۲۰،۱۸۰،۲۴۰و ۳۰۰ برابرانتخاب گردد .
.
۲- حق بیمه این قرارداد می تواند به روش ماهانه ،سه ماهه ،شش ماهه و یا سالانه پرداخت گردد.
.
۳-مدت بیمه نامه می تواند از ۵ سال تا ۲۰ سال درخواست گردد .ولی در هر صورت مجموع مدت بیمه نامه و سن بیمه شده نمی تواند از هفتاد سال تجاوز نماید .
.
۴- برای مقابله با تورم فرضی ،با درخواست بیمه گذار مبلغ حق بیمه می تواند ۵،۱۰،۱۵و ۲۰ درصد در هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد .
.
۵-چنانچه بیمه گذار درخواست افزایش پرداخت حق بیمه را در سالهای بعد بنایدمی تواند حداکثر به میزان افزایش حق بیمه درخواست شده ۵،۱۰،۱۵ و ۲۰ درصدبدون نیاز به انجام معاینات پزشکی سرمایه بیمه عمر خود را افزایش دهد.لازم به ذکر است که می توان افزایش حق بیمه را درخواست کرد ولی بیمه عمررا ثابت نگه داشت و افزایش سرمایه درخواست نگردد .این امر باعث می شوداندوخته ریاضی بیشتری در بیمه نامه ایجاد شود.(اندوخته ریاضی بیمه نامهمبلغی است که هر ساله پس از کسر هزینه ها از حق بیمه باقی می ماند و باذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان سال قبل جمع شده و هر ساله سود معینی بانرخ بهره فنی به آن اضافه می شود .)
.
۶- پوشش های اضافی :
۶-۱:حوادث :بیمه گذار می تواند به میزان ۰،۱،۲و ۳ برابر سرمایه بیمه عمر خوددرخواست پوشش اضافی فوت در اثر حادثه بنماید .بدیهی است چنانچه برای بیمه عمر افزایش سرمایه سالانه درخواست شده باشد ،به همان نسبت سرمایه بیمه حادثه نیز افزایش خواهد یافت .
۶-۲:معافیت:پوشش بیمه معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کامل و دائم نیز در صورت درخواست بیمه گذار عرضه می گردد .
۶-۳:بیماریهای خاص :به این بیمه نامه می توان پوشش تکمیلی غرامت ابتلا به بیماریهای خاص نیز حداکثر به میزان ۳۰ درصد سرمایه بیمه عمر تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اضافه نمود.
.
۷- بیمه گذار می تواند از حساب اندوختههای خود برای تامین هزینه های ضروری تا میزان ۹۰% از محل ارزش باز خریدخود وام دریافت نماید .
.
۸- بیمه گذار می تواند بیمه نامه خود را پس از پرداخت ۶ ماه حق بیمه و سپری شدن این مدت بازخرید نماید .
.
۹- امکان تغییر سرمایه بیمه عمر و میزان حق بیمه پرداختی در طی قرارداد میسر می باشد .
.
۱۰- تضمین حداقل سود سالانه برای وجوه پرداختی بیمه گذار پس از کسر هزینه ها .
.
۱۱- پرداخت مشارکت در منافع در پایان مدت بیمه .
.
۱۲- استفاده از معافیت های مالیاتی موجود در رابطه با بیمه های عمر به این ترتیب که :
۱۲-۱: سرمایه بیمه نامه (در صورت فوت و حیات بیمه شده )معاف از مالیات است .
۱۲-۲:حق بیمه عمر جزء هزینه های پذیرفته شده از نظر مالیاتی بوده و این موضوع برای بیمه گذارانی که شخصیت حقوقی دارند ،قابل اهمیت است .
 
..
تعهدات بیمه گر :
-درصورت فوت بیمه شده در مدت بیمه ،بیمه گر علاوه بر سرمایه بیمه نامه درمقابل خطر فوت بیمه شده ،اندوخته ریاضی بیمه نامه را نیز پرداخت می کند .
سرمایه بیمه خطر فوت مبلغی است که در ابتدای قرارداد بیمه مبلغ آن توسط بیمه گذارتعیین شده است که این مبلغ می تواند در مدت بیمه ثابت بوده و یا با روندمعینی افزایش یابد .
سقف سرمایه بیمه خطر فوت (بیمه عمر )حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال می باشد.
-در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه علاوه بر پرداخت سرمایه بیمه عمر واندوخته ریاضی بیمه نامه سرمایه بیمه حادثه نیز به مبالغ فوق اضافه خواهدشد .میزان این سرمایه ضریبی از سرمایه بیمه عمر بوده و حداکثر سقف سرمایهبرای بیمه حادثه نیز مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود .
-درصورتیکه بیمه شده در پایان مدت بیمه در قید حیات باشد ،بیمه گر ذخیره ریاضی بیمه نامه را به ذینفع بیمه نامه پرداخت می کند .ذخیره ریاضی بیمهنامه مبلغی است که هر ساله پس از کسر هزینه ها از حق بیمه ،باقی می ماند وبا ذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان سال قبل جمع شده و هر ساله سود معینی با نرخ بهره فنی به آن اضافه می شود .
.
تعهدات بیمه گذار :
-پرداخت به موقع حق بیمه ،که این حق بیمه می تواند در اقساط سالانه ،شش ماهه ،سه ماهه و ماهانه پرداخت شود که هر ساله امکان افزایش آن بطور ثابت میسر می باشد .
- رعایت کلیه مقررات پیش بینی شده در شرایط عمومی و شرایط خصوصی بیمه نامه.
/ 0 نظر / 42 بازدید