خسارت بیمه گذاران و بیمه شدگان بیمه عمر توسط بیمه ایران پرداخت میشود

شرکت سهامی بیمه ایران با تملک اموال و دارایی ‏های بیمه توسعه خسارات بیمه‏ گذاران و زیان ‏دیدگان بیمه‏ های خودرو و عمر این شرکت را به تدریج پرداخت می نماید شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ و در اجرای مواد ۴۰ و ۴۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‏ گری، پروانه فعالیت بیمه های خودرو (شخص ثالث، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) و انواع بیمه‏ های زندگی شرکت بیمه توسعه را ابطال نمود.

در صورت موافقت مجمع عمومی بیمه مرکزی با مصوبه شورای عالی بیمه و تایید هیئت محترم دولت، کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه های مذکور در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار خواهد گرفت و شرکت سهامی بیمه ایران رسیدگی و پرداخت خسارت‏های معوق شرکت بیمه توسعه را با تملک اموال و دارایی‏ های این شرکت، عهده‏ دار خواهد شد.
لازم به ذکر است با انتقال حقوق و تعهدات بیمه‏ نامه‏ های معتبر رشته های لغو شده، جبران خسارت‏های آتی ناشی از این بیمه‏ نامه‏ ها نیز بر عهده‏ شرکت سهامی  بیمه ایران قرار خواهد گرفت.

منبع : سایت بیمه مرکزی

/ 1 نظر / 29 بازدید