بیمه دانا افزایش سرمایه داد

ه گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه دانا (سهامی عام)، در سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت.
افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد:

تعداد سهام قابل انتشار: ۸۵۳ر۸۹۸ر۹۱۴ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۰۰۰,۱ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۷۵۲ر۸۵۳ر۸۹۸ر۹۱۴ ریال
محل افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های ثابت (زمین)
موضوع افزایش سرمایه: تامین حداقل سرمایة تعیین‌شده برای مؤسسات بیمه‌گر و افزایش سقف مجاز نگهداری و در راستای آئین‌نامۀ اجرائی بند ۳۹ قانون بودجة سال ۱۳۹۱ کل کشور

خاطر نشان می‌سازد، انجام افزایش سرمایه حداکثر تا 60 روز پس از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.
همچنین مطابق مادۀ ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید